หน้าหลัก

 
ขณะนี้มีข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ

CD 0855 ต57 เตรียมไปญี่ปุ่น บทสนทนา Japanese
CD 1349 เรียนจีนง่ายนิดเดียว 2
CD 1470 ฝ311 ฝึกพูดจีนกลางแบบแรกเริ่ม ตอนพื้นฐานจำเป็น
CD 1788 พ414 พูดภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
CD 1789 น815ภ ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1
CD 1793 S437T Teach Yourself : Chinese
CD 1984 ช18ค คู่มือเรียนพูดภาษาไทย จีนกลาง
CD 2046 ค36บ บทเรียนสำเร็จรูป ภาษาเกาหลี
CD 2047 ล31ภ ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน เล่ม 1
CD 2092 พ32ภ ภาษาจีนกลาง (เบื้องต้น)
CD 2094 ฉ62ร เรียนจีนกลางกับหวังเหม่ยลี่ เล่ม 2
CD 2220 ภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก์
CD 2288 พ414 พูดจีนกลางเป็นเร็ว 2
CD 2289 C518 เด็กเด็กเรียนจีน 1
CD 2505 บ48ย ยินดีต้อนรับ
CD 2506 ว31พ พูดญี่ปุ่นอย่างนี้สิ...เก่ง
CD 2507 S557 สนทนาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
CD 2508 ด35ภ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตจริง ตอนชีวิตที่ญี่ปุ่น
CD 2509 ค23ภ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม 1
CD 2510 ค23ภ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม 2
CD 2511 ด35ภ ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตจริง ตอน อาหารญี่ปุ่น
CD 2512 อ21ภ ภาษาญี่ปุ่นวันละ 3 เวลา
CD 2766 ค22ภ ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการโรงแรม 3
CD 2768 เรียนพินอินและการออกเสียง
CD 2769 พ414 พูดจีนธุรกิจฉบับสมบูรณ์
CD 2884 ก27 ก้าวแรกกับภาษาญี่ปุ่น1
CD 2885 ก27 ก้าวแรกกับภาษาญี่ปุ่น 2
CD 3062 บ43ภ ภาษาเกาหลี 1
CD 3065 ล31ภ ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน เล่ม 2
CD 3800 ฉ62ร เรียนจีนกลางกับหวังเหม่ยลี่ เล่ม 1
CD 4184 พ414 พูดเกาหลีในชีวิตประจำวัน 2
CD 4186 ส45อ Anime Songs เรียนภาษาญี่ปุ่นจากเพลงการ์ตูน
TC 1787 เริ่มต้นฝึกพูดจีนกลาง
TC 2012 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 2 ฉบับประยุกต์
 

สืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุด

ฐานข้อมูลข่าวจังหวัดชายแดนภาคใต้

ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/วิจัยอิเล็กทรอนิกส์ มอ.ปัตตานี

Thailand Union Catalog

Thai University eBook Net


จำนวนผู้เยี่ยมชม ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2550
ปรับปรุงล่าสุด : 2 ตุลาคม 2550
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร 0-7331-3486 , 0-7331-3928 - 45 ต่อ 1408, 1422
จัดทำโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ